Aktualności

 
1 września 2014

Po przerwie wakacyjnej Rathdowney wznawia spotkania informacyjne w poszczególnych sołectwach

Po 15 miesiącach dyżurów informacyjnych prowadzonych przez Rathdowney na terenie gminy Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec i Poręba w związku z badaniami geologicznymi realizowanymi na terenie tych gmin w ramach projektu OLZA oraz po krótkiej przerwie wakacyjnej Spółka wznawia spotkania informacyjne w poszczególnych sołectwach na obszarze projektu.

Kolejne z serii spotkań na terenie Gminy Ogrodzieniec zaplanowano według następującego harmonogramu:

• Ryczów Kolonia i Żelazko: 09 września, godzina 18:00, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Wolności 5 Kolonia Ryczów
• Kiełkowice: 16 września, godzina 18:00, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Turystyczna 156
• Fugasówka: 23 września, godzina 18:00, budynek Gimnazjum w Ogrodzieńcu oś. Elizy Orzeszkowej 13
• Podzamcze: 30 września, godzina 18:00, , budynek Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Krakowska 1a
• Mokrus: 07 października, godzina 18:00, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Dębowa 14

W trakcie spotkań mieszkańcy zostaną zapoznani z dotychczasowymi rezultatami projektu, którego celem jest poszukiwanie, rozpoznanie, udokumentowanie i ewentualne zagospodarowanie rud cynku i ołowiu oraz z kolejnymi planowanymi etapami prac. Przedstawiciele firmy oraz zaproszeni eksperci będą także odpowiadać na pytania mieszkańców dotyczące projektu. Mieszkańcy będą mieli także możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wydobycia podziemnego rud cynku i ołowiu.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć mieszkańcom, że kontynuujemy dyżury informacyjne dotyczące projektu OLZA, które odbywają się w godzinach 16:00 - 18:00 według następującego harmonogramu :

Łazy: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 5, każdy pierwszy czwartek miesiąca;
Zawiercie: biuro informacyjne, ul. Sienkiewicza 16, każdy drugi czwartek miesiąca;
Ogrodzieniec: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 24, każdy trzeci czwartek miesiąca;
Poręba: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 2, każdy czwarty czwartek miesiąca.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN I ZADAWANIA PYTAŃ