OCHRONA PRYWATNOŚCI I ASPEKTY PRAWNE

POLITYKA COOKIES

Przy pierwszych odwiedzinach strony internetowej Projektu OLZA, zostaniesz zapytany, czy akceptujesz korzystanie z plików cookies podczas przeglądania naszej strony.

Plik cookie to krótki plik tekstowy, który może być przechowywany na dysku twardym użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Na tej stronie używamy następujących rodzajów plików cookies:

  • Pliki cookies „Google Analytics” (usługa analityczna sieci świadczona przez Google, Inc). Google Analytics ustawia cztery pliki cookies, które pozwalają nam analizować ruch w witrynie. Pliki cookies Google Analytics pozwalają nam rozpoznawać i zliczać liczbę odwiedzających naszą stronę oraz sprawdzić, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie (w szczególności, jakie podstrony witryny są odwiedzane). Pomaga nam to w ulepszeniu sposobu działania naszej strony internetowej.
  • Pliki cookies ustawień wyświetlania i preferencji - na przykład, jeśli zmieniłeś rozmiar tekstu na naszej stronie podczas ostatniej wizyty, plik cookie zapamięta to, żebyś nie musiał tej czynności powtarzać.
  • „Pliki cookies sesji” - służą identyfikacji i podtrzymaniu sesji przeglądania strony oraz zapamiętaniu, czy pliki cookies zostały odrzucone w ustawieniach przeglądarki.
  • Pliki cookies, które śledzą, czy opcja sieci społecznościowych została wykorzystana do udostępnienia materiałów z naszej strony internetowej (abyśmy wiedzieli, które narzędzia społecznościowe są w użyciu).

* Te pliki cookies nie zbierają ani nie śledzą żadnych danych osobowych, ani informacji o Tobie jako osobie. Koncentrują się natomiast na sposobie korzystania z witryny i służą do zwiększenia dostępności witryny.

Rejestrujemy również w sposób automatyczny Twoją domenę i adres IP podczas odwiedzania tej witryny. Dane te identyfikują komputer, którego używasz do przeglądania naszej witryny i przybliżoną lokalizację geograficzną. Pragniemy podkreślić, że czynimy to, aby śledzić wzorce korzystania z naszej witryny internetowej.

Nie używamy plików cookies ani innych danych śledzenia, aby przesyłać reklamy lub materiały promocyjne.

Proszę pamiętać, że większość przeglądarek internetowych umożliwia pewien zakres zarządzania plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Jeśli usuniesz lub zablokujesz pliki cookies, niektóre elementy witryny mogą nie działać poprawnie, ponieważ część z naszych plików cookies jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania witryny.

Niniejsze oświadczenie dotyczące plików cookies ma na celu poinformowanie wszystkich użytkowników tej witryny internetowej o korzystaniu z plików cookies. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej stanowi dla nas potwierdzenie, że użytkownik jest świadomy, że wykorzystujemy pliki cookies i nie ma odnośnie tego zastrzeżeń.

* Nasza witryna znajduje się na serwerze i utrzymywana jest przez Adnet Communications Inc. (https://www.adnetinc.com/contact/)
** Użyteczną stroną zawierającą informacje o zarządzaniu plikami cookies w różnych przeglądarkach jest: https://www.aboutcookies.org/

Zarządzanie plikami cookies

Jak wyjaśnimy w naszej Polityce dotyczącej plików cookies, pliki cookies pomagają nam w pełni wykorzystać nasze witryny internetowe.

Reklamowe pliki cookies targetowane behawioralnie

UŻYWAMY / NIE UŻYWAMY plików cookies targetowanych behawioralnie. Jeśli kwestia targetowanych behawioralnie plików cookies budzi Twoje wątpliwości (są to pliki cookies, które powodują wyświetlanie reklam w oparciu o korzystanie przez Ciebie z witryny projektolza.com i innych witryn internetowych), to będąc użytkownikiem mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej możesz odwiedzić stronę youronlinechoices.eu *, a będąc użytkownikiem z siedzibą w USA możesz skorzystać ze strony aboutads.info/choices *, aby zrezygnować z tych plików cookies pochodzących od stron trzecich.

Jak włączyć lub wyłączyć pliki cookies za pomocą przeglądarki

Większość przeglądarek umożliwia zarządzanie ustawieniami plików cookies. Ustawienia te można zazwyczaj znaleźć w zakładce „Ustawienia”, „Opcje” lub „Preferencje” w Twojej przeglądarce. Poniższe linki będą pomocne w znalezieniu ustawień dla niektórych popularnych przeglądarek.

  • Zarządzanie ustawieniami plików cookies w przeglądarkach Chrome* i Chrome Android* oraz w Chrome iOS*
  • Zarządzanie ustawieniami plików cookies w Safari* i Safari iOS*
  • Zarządzanie ustawieniami plików cookies w przeglądarce Firefox*
  • Zarządzanie ustawieniami plików cookies w przeglądarce Internet Explorer*
  • Zarządzanie ustawieniami plików cookies w przeglądarce Opera*

W przypadku wszystkich pozostałych przeglądarek należy odnaleźć funkcję „Pomoc” w przeglądarce lub skontaktować się z operatorem przeglądarki.

* Wymienione wcześniej witryny internetowe nie są stronami RATHDOWNEY POLSKA i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość.

DANE OSOBOWE

Przykładem sposobu, w jaki użytkownik może przekazać nam swoje dane osobowe za pośrednictwem tej witryny, jest przesłanie do nas wiadomości e-mail z pytaniem lub komentarzem. Przetworzymy dane osobowe podane przez Ciebie za pośrednictwem tej strony internetowej, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie, i jeśli to konieczne, zarządzać naszymi relacjami biznesowymi z Tobą lub Twoją firmą.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony bezpieczeństwa informacji (w tym danych osobowych), które są dostarczane przez Ciebie lub wymieniane z Tobą za pośrednictwem tej witryny internetowej. Nasze środki bezpieczeństwa obejmują stosowanie zapór sieciowych, systemów wykrywania włamań oraz narzędzi służących do skanowania antywirusowego wykorzystywanych w celu ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych i wirusów przed przechwyceniem informacji, które dostarczasz nam, oraz które my dostarczmy Tobie. Należy jednak pamiętać, że istnieje immanentne ryzyko związane z przesyłaniem informacji przez Internet i inne sieciowe lub elektroniczne systemy transmisji, oraz że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych w ten sposób.

Ta witryna internetowa może zawierać odsyłacze do stron internetowych osób trzecich. Przed przekazaniem danych osobowych stronom trzecim zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności przedstawioną w tych witrynach. Rathdowney Polska nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane na stronach internetowych osób trzecich.

Witryna internetowa Rathdowney Polska, usługodawcy zewnętrzni i witryny stron trzecich, do których kierują odsyłacze nie są przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku poniżej 16 lat, a firma nie gromadzi świadomie, nie przechowuje, nie udostępnia ani nie używa danych osobowych dzieci poniżej 16 lat. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie podawaj żadnych danych osobowych, nawet jeśli witryny internetowe o to poproszą. Jeśli masz mniej niż 16 lat i podałeś dane osobowe, poproś swojego rodzica (rodziców) lub opiekuna o powiadomienie naszej firmy, a my usuniemy wszystkie takie dane osobowe.

*Jeśli masz obawy związane z prywatnością lub poufnością tej witryny internetowej, skontaktuj się z RATHDOWNEY POLSKA pod adresem e-mail: .

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Nie jest w obecnych czasach możliwe zapewnienie poufności i ochrony informacji przekazywanych drogą elektroniczną. Rathdowney Polska nie może zapewnić ochrony prywatności i autentyczności informacji zamieszczanych w Internecie lub korespondencji prowadzonej przez Internet między firmą a użytkownikiem, w relacji z powyższym, Rathdowney Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub szkody poniesione przez użytkownika, przekazującego naszej firmie poufne informacje za pośrednictwem tej witryny. Produkty i usługi opisane na stronie internetowej Rathdowney Polska są oferowane tylko na obszarach, gdzie obowiązujące prawo zezwala na ich sprzedaż. Niektóre nazwy, logo, symbole, projekty, słowa, tytuły lub zwroty na tej stronie mogą stanowić zarejestrowane nazwy handlowe lub znaki towarowe firmy Rathdowney Polska. Umieszczenie jakiegokolwiek chronionego znaku w witrynie internetowej nie oznacza przyznania komukolwiek pozwolenia na jego wykorzystanie. Wszystkie informacje zamieszczone na tej stronie są chronione zgodnie z kanadyjskimi przepisami dotyczącymi praw autorskich i praw autorskich obowiązujących w innych krajach.

O ile nie określono inaczej, użytkownicy nie mogą kopiować, rozpowszechniać, powielać ani publikować ponownie w jakiejkolwiek innej postaci informacji zamieszczonych na tej stronie. Użytkownik, który kopiuje lub modyfikuje dowolny znak towarowy w sposób nieautoryzowany, może naruszyć federalne lub zwyczajowe prawo dotyczące znaku handlowego lub przepisy prawa autorskiego i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Wszelkie hiperłącza prowadzące do zewnętrznych witryn internetowych z tej strony zamieszczono wyłącznie dla wygody użytkowania. Żadne z przedstawionych tu informacji ani materiałów nie sugerują, ani nie stanowią reklamy produktów lub usług, co odnosi się również do treści, których dotyczy niniejsza witryna. Rathdowney Polska nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody lub roszczenia ze strony użytkownika wynikające z interpretacji lub innego wykorzystania informacji zawartych na tej stronie. Chociaż Spółka Rathdowney Polska jest przekonana, że ​​fakty i informacje podane na tej stronie są prawdziwe i stara się je na bieżąco aktualizować, to Spółka nie gwarantuje dokładności, ważności ani kompletności faktów lub informacji na tej stronie zawartych.

Wszystkie oświadczenia znajdujące się na tej stronie, inne niż stwierdzenia faktów historycznych, które dotyczą wierceń poszukiwawczych, robót eksploatacyjnych i wydarzeń lub rozwoju sytuacji, których oczekuje Spółka, są stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. Chociaż Rathdowney uważa, że ​​oczekiwania wyrażone w takich stwierdzeniach wybiegających w przyszłość są oparte na rozsądnych założeniach, takie stwierdzenia nie stanowią gwarancji przyszłych wyników, a rzeczywiste wyniki lub osiągnięcia mogą się znacznie różnić od zawartych w oświadczeniach wybiegających w przyszłość. Założenia przyjęte przez Spółkę w celu opracowania stwierdzeń dotyczących przyszłości obejmują: Projekt OLZA uzyska wszystkie wymagane pozwolenia środowiskowe i inne, a także wszelkie pozwolenia na użytkowanie gruntów oraz inne koncesje; badania i rozwój Projektu OLZA będą nadal przebiegać z wynikami pozytywnymi i nie wystąpią żadne problemy natury geologicznej lub technicznej. Czynniki, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki będą się znacznie różnić od stwierdzanych w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość, obejmują ceny rynkowe, sukcesy w eksploatacji i robotach poszukiwawczych, ciągłość mineralizacji, potencjalne problemy środowiskowe i zobowiązania związane z poszukiwaniem, wydobyciem i działalnością górniczą, niepewności związane z możliwością uzyskania niezbędnych pozwoleń, koncesji i tytułów prawnych oraz opóźnienia wynikające z sprzeciwu stron trzecich, zmiany w polityce rządu w zakresie rozpoznawania i eksploatacji zasobów naturalnych, dalszej dostępności kapitału i finansowania oraz ogólne warunki gospodarcze, rynkowe lub biznesowe. Ostrzega się inwestorów, że wszelkie takie oświadczenia nie stanowią gwarancji przyszłych wyników, a rzeczywiste wyniki lub osiągnięcia mogą się znacznie różnić od tych przewidywanych w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z Czynnikami Ryzyka w części dotyczącej dyskusji na temat zarządzania i analiz towarzyszącej sprawozdaniom finansowym Rathdowney Resources Ltd, które są dostępne w profilu Rathdowney na stronie www.sedar.com.

Fakty i informacje udostępnione użytkownikom na stronie internetowej Projektu OLZA mają charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownicy nie powinni wykorzystywać informacji zamieszczonych na tej stronie do celów innych niż zdobycie ogólnej wiedzy na temat Rathdowney Polska i realizowanego przez Spółkę Projektu.

Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej i nie są formą nakłaniania do inwestycji giełdowych. Informacje podane w niniejszej witrynie internetowej nie były przedmiotem orzeczenia wydanego przez jakikolwiek sąd, komisję papierów wartościowych ani inny organ nadzorczy w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych ani w żadnym innym kraju.