Aktualności

1 lipca 2013

9 spotkań, około 300 uczestników i 80 pytań - to dotychczasowy bilans spotkań informacyjnych, które spółka Rathdowney prowadzi na terenie gmin Łazy, Zawiercie, Ogrodzieniec i Poręba od kwietnia bieżącego roku w związku z realizowanym na terenie tych gmin projektem OLZA, którego celem jest poszukiwanie, rozpoznanie i ewentualne zagospodarowanie rud cynku i ołowiu.

23 kwietnia 2013

Po ponad dwu latach rozmów z właścicielami działek i z władzami lokalnymi oraz po 20 miesiącach prac wiertniczych, w trakcie których wywierciliśmy łącznie 225 otworów (na obszarze gmin Łazy, Zawiercie, Ogrodzieniec i Poręba), przyszedł czas na spotkania z mieszkańcami. Chcemy by wszyscy mieszkańcy gmin na terenie których prowadzimy nasz projekt mieli łatwy dostęp do informacji o naszym projekcie, jego dotychczasowych rezultatach, stosowanych przez nas środkach ochrony środowiska, w tym ochrony wód, które pozwalają nam prowadzić działania bez wpływu na środowisko i jakość życia mieszkańców , o społecznej odpowiedzialności towarzyszącej naszym pracom i wreszcie o kolejnych planowanych etapach działań. Dlatego nasi przedstawiciele oraz zaproszeni eksperci ds. hydrogeologii i geologii będą odpowiadać na państwa pytania.

11 kwietnia 2013
Po intensywnym okresie spotkań z właścicielami działek oraz z władzami lokalnymi na etapie wierceń geologicznych, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, przedstawiciele Rathdowney rozpoczęli spotkania informacyjne z mieszkańcami. Celem spotkań jest przedstawienie mieszkańcom informacji o projekcie, jego dotychczasowych rezultatach oraz kolejnych planowanych etapach działań. Co ważniejsze, przedstawiciele firmy chcą poznać i zrozumieć obawy mieszkańców i odpowiedzieć na pojawiające się pytania.