Aktualności

13 października 2014

Po 17 miesiącach dyżur�w informacyjnych prowadzonych przez Rathdowney na terenie gminy Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec i Poręba w związku z badaniami geologicznymi realizowanymi na terenie tych gmin w ramach projektu OLZA, Sp�łka rozpoczęła dodatkowo spotkania informacyjne w sołectwach objętych projektem.Za nami spotkania w sołectwach Gminy Łazy oraz Gminy Ogrodzieniec.

1 września 2014

Po 15 miesiącach dyżur�w informacyjnych prowadzonych przez Rathdowney na terenie gminy Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec i Poręba w związku z badaniami geologicznymi realizowanymi na terenie tych gmin w ramach projektu OLZA oraz po kr�tkiej przerwie wakacyjnej Sp�łka wznawia spotkania informacyjne w poszczeg�lnych sołectwach na obszarze projektu.

1 lipca 2014

13 spotkań, około 200 uczestnik�w, ponad 100 r�żnorodnych pytań - tak statystycznie można podsumować spotkania informacyjne, kt�re sp�łka Rathdowney prowadzi od lutego bieżącego roku w sołectwach objętych projektem. Spotkania te są uzupełnieniem dyżur�w informacyjnych prowadzonych przez Sp�łę od kwietnia ubiegłego roku na terenie gmin Łazy, Zawiercie, Ogrodzieniec i Poręba, w związku z realizowanym na terenie tych gmin projektem OLZA, kt�rego celem jest poszukiwanie, rozpoznanie i ewentualne zagospodarowanie rud cynku i ołowiu.

3 czerwca 2014

Po 11 miesiącach dyżur�w informacyjnych prowadzonych przez Rathdowney na terenie gminy Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec i Poręba w związku z badaniami geologicznymi realizowanymi na terenie tych gmin w ramach projektu OLZA, Sp�łka rozpoczyna dodatkowo spotkania informacyjne w sołectwach objętych projektem.

21 marca 2014

Po 11 miesiącach dyżur�w informacyjnych prowadzonych przez Rathdowney na terenie gminy Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec i Poręba w związku z badaniami geologicznymi realizowanymi na terenie tych gmin w ramach projektu OLZA, Sp�łka rozpoczęła dodatkowo spotkania informacyjne w sołectwach objętych projektem. W lutym i marcu odbyły się spotkania w Turzy, Wysokiej, Rokitnie Szlacheckim, Wiesi�łce.

17 lutego 2014

Po 11 miesiącach dyżur�w informacyjnych prowadzonych przez Rathdowney na terenie gminy Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec i Poręba w związku z badaniami geologicznymi realizowanymi na terenie tych gmin w ramach projektu OLZA, Sp�łka rozpoczyna dodatkowo spotkania informacyjne w sołectwach objętych projektem.