ODPOWIEDZIALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI MINERALNYMI

Nowoczesne praktyki poszukiwawcze i wydobywcze znacznie różnią się od tych z przeszłości.

Dzisiejsze władze i społeczeństwo oczekują, że budowa kopalni będzie odbywać się w sposób małoinwazyjny, nienaruszający środowiska naturalnego. Oczekiwane jest zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i miejscowej ludności, a także, że lokalne społeczności osiągną korzyści z zagospodarowania lokalnych zasobów.

Zasady odpowiedzialnego gospodarowania zasobami mineralnymi

Podczas realizacji Projektu Olza, firma Rathdowney będzie postępować zgodnie z następującymi zasadami odpowiedzialnego gospodarowania zasobami mineralnymi:

Zdrowie i Bezpieczeństwo

 

Postępujemy w sposób odpowiedzialny, tak aby nasze działania chroniły zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i kontrahentów, a także członków społeczności, w pobliżu których działamy.

Zaangażowanie partnerów

 

Współpracujemy z rządem i władzami samorządowymi, społecznościami lokalnymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi grupami i osobami indywidualnymi, opierając się na zasadach wzajemnego szacunku, uczciwości, transparentności oraz efektywnej konsultacji i aktywnego uczestnictwa wszystkich zainteresowanych stron.

Rozwój społeczności

 

Tworzymy owocne partnerstwa lokalne, aby przyczynić się do osiągnięcia celów rozwojowych określonych przez społeczności lokalne, w których działamy w celu uwzględnienia priorytetów i obaw mieszkańców oraz doprowadzenia do osiągnięcia prze nie namacalnych korzyści, płynących z naszych działań.

Środowisko i społeczeństwo

 

Planując i wdrażając nasze projekty stosujemy najlepsze metody zarządzania środowiskiem naturalnym, począwszy od etapu poszukiwań, a skończywszy na zamknięciu działań wydobywczych. Wychodzimy ponad nałożone na nas wymagania prawne krajów, na obszarze których działamy i robimy znacznie więcej niż określono w wymaganiach.

Wykorzystywanie surowców
naturalnych

 

Wysoko cenimy ziemię, wodę oraz zasoby energetyczne i używamy ich w sposób odpowiedzialny. Staramy się utrzymywać integralność i różnorodność ekosystemów, a w związku z tym stosujemy zintegrowane podejście do eksploatacji.

Prawa człowieka

 

W naszych relacjach ze społecznościami lokalnymi, pracownikami i wszystkimi partnerami w pełni szanujemy prawa człowieka oraz zwyczaje i wartości lokalne.

Warunki pracy

 

Naszym pracownikom zapewniamy sprawiedliwe, wolne od dyskryminacji traktowanie i równe szanse rozwoju. Działamy zgodnie z prawem pracy i zatrudnienia, obowiązującym na terenie naszej działalności, a w relacjach kadra zarządzająca - pracownicy dążymy do doskonałości.

Zasady Odpowiedzialnego Gospodarowania Zasobami Mineralnymi obowiązujące w firmie Rathdowney są wdrażane w Projekcie Olza już w momencie planowania strategicznego i udoskonalane na każdym etapie projektu. Działania prowadzimy zgodnie z polskimi, europejskimi i międzynarodowymi standardami, kodeksami i praktykami stosowanymi na całym świecie w dziedzinie zagospodarowywania złóż surowców mineralnych.