NOWOCZESNA PODZIEMNA DZIAŁALNOŚĆ WYDOBYWCZA

W ramach Projektu Olza planowana jest budowa kopalni podziemnej, eksploatującej złoże systemem komorowo-filarowym. Działalność górnicza będzie prowadzona na głębokości od 100 do 250 m pod poziomem terenu.

Kliknij, aby powiększyć

Schematyczny przekrój pokazujący geologię terenu Projektu Olza. Prace wydobywcze prowadzone byłyby w warstwie triasowej.

System komorowo - filarowy odnosi się do rodzaju podziemnej działalności eksploatacyjnej, charakteryzującej się wydobyciem o względnie niskim profilu, prowadzonym w płaszczyźnie płaskiej lub poziomo występującej mineralizacji. Filary odnoszą się do obszarów skały w eksploatowanym terenie, które nie są usuwane. Filary są umiejscowione strategicznie, a ich wielkość pozwala na utrzymanie stabilności kopalni i bezpieczeństwa pracowników, zapobiegając zawałom stropu.

Kliknij, aby powiększyć

Zasadnicze elementy podziemnej działalności wydobywczej prowadzonej systemem komorowo-filarowym, zaproponowanej dla Projektu Olza.

Podziemne obszary wydobywcze w ramach Projektu Olza prawdopodobnie mogłyby być udostępnione za pomocą dwóch wkopów wykonanych od powierzchni terenu. Te wzmocnione wejścia prowadzą do upadowych, czyli nachylonych tuneli podziemnych. Jedna z upadowych zostanie wykorzystana do transportu robotników, sprzętu i materiałów do i z podziemnych wyrobisk górniczych. Druga zostanie wyposażona w przenośnik do transportu rudy cynku i ołowiu z zamontowanej pod ziemią kruszarki na powierzchnię.

(Rozdrabnianie rudy pod ziemią, a nie po na powierzchni ziemi, w dużym stopniu mogłoby zmniejszć hałas na powierzchni i ograniczyć powstawanie pyłów powstających w związku z działaniami prowadzonymi w ramach Projektu Olza).

W podziemnej części mógłby znajdować się specjalnie zaprojektowany nowoczesny sprzęt górniczy do prowadzenia prac polegających na wierceniu otworów strzałowych i transporcie urobku. Sprzęt taki obejmuje:

  • wiertnicę (lub wiertnicę samojezdną z wysięgnikiem) do wiercenia otworów w celu umieszczenia materiałów wybuchowych stosowanych do rozbijania skał;
  • ładowarkę (lub maszynę typu Scooptram) w celu nabierania rozkruszonej skały i ładowania jej na wozy odstawcze;
  • niskoprofilowe wozy odstawcze do transportu rozkruszonej skały do kruszarki;
  • kruszarka podziemna stosowana w celu zmniejszenia rozkruszonej skały do wielkości nadającej się do mielenia;
  • przenośnik do transportu zmielonej rudy cynku/ołowiu na powierzchnię do dalszej obróbki.

Obszary podziemne, w których mogłyby być wydobywane rudy cynku i ołowiu nazywane są przodkami wybierkowymi. Ogólnie rzecz biorąc, przodki podczas prac podziemnych, takich jak te przewidziane dla Projektu Olza, mogłyby mieć 3,5–10 m wysokości i 4 m szerokości. Po całkowitym wybraniu urobku i pozyskaniu rudy, zostaną one zasypane czystym piaskiem w celu uniknięcia osiadania terenu lub innych skutków na powierzchni terenu.

Chodniki podziemne wydrążone w celu usprawnienia działalności górniczej i przemieszczania się pomiędzy przodkami zwane są przekopami. Generalnie, przekopy w ramach Projektu Olza będą stosunkowo krótkimi tunelami o szerokości 5 m i wysokości 5 m. Tak jak w przypadku przodków, przekopy zostaną zasypane czystym piaskiem zaraz po zakończeniu działalności górniczej, której służą.

Prace wydobywcze prowadzone w ramach Projektu Olza będą obejmować również inne elementy podziemne, np.:

  • komory serwisowe i remontowe, miejsca magazynowania paliwa i materiałów wybuchowych, a także innych materiałów;
  • kanały wentylacyjne i przewody wentylacyjne doprowadzające świeże powietrze oraz usuwające powietrze zanieczyszczone;
  • studzienki odwadniające, pompy i dopływy wody;
  • energetyczny system rozdzielczy;
  • zabezpieczenia i wyposażenie bezpieczeństwa, obejmujące obszary służące jako miejsca schronienia.


Sprzęt do zastosowania podczas prowadzenia podziemnej działalności wydobywczej: ładowarka (po lewej); wiertnica (po prawej)

Planowanie w ramach Projektu Olza znajduje się nadal na wstępnym etapie projektowania inżynieryjnego.

Szczegółowe plany inżynieryjne i zarządzania środowiskiem zostaną sfinalizowane z udziałem odpowiednich organów administracji w trakcie procesów regulacyjnych i wydawania pozwoleń w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i przygotowania planu zagospodarowania złoża (PZZ).