Aktualności

 
1 lipca 2013

Spotkania informacyjne

9 spotkań, około 300 uczestników i 80 pytań - to dotychczasowy bilans spotkań informacyjnych, które spółka Rathdowney prowadzi na terenie gmin Łazy, Zawiercie, Ogrodzieniec i Poręba od kwietnia bieżącego roku w związku z realizowanym na terenie tych gmin projektem OLZA, którego celem jest poszukiwanie, rozpoznanie i ewentualne zagospodarowanie rud cynku i ołowiu.

Spółka rozpoczęła spotkania informacyjne na temat rezultatów projektu po intensywnym okresie geologicznych wierceń poszukiwawczych i rozpoznawczych, w trakcie którego wywierconych zostało 225 otworów. Na terenie każdej z ww. gmin Rathdowney uruchomiła punkty informacyjne, w których przedstawiciele firmy oraz zaproszeni eksperci odpowiadają na pytania mieszkańców dotyczące projektu. W takcie spotkań mieszkańcy mają także możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wydobycia podziemnego rud cynku i ołowiu.

Z uwagi na ciągłe zainteresowanie projektem, punkty informacyjne będą nadal funkcjonować w tych samych miejscach i terminach. Ze względu na okres letni oraz malejącą ilość uczestników spotkań, dyżury obywać się będą w godzinach 16:00 -- 18:00 według następującego harmonogramu :

Łazy: Miejski Ośrodek Kultury w Łazach przy ulicy Kościuszki 5 , w każdy pierwszy czwartek miesiąca;
Zawiercie: biuro informacyjne przy ulicy Sienkiewicza 16, w każdy drugi czwartek miesiąca;
Ogrodzieniec: Miejsko -- Gminny Ośrodek Kultury przy ulicy Plac Wolności 24, w każdy trzeci czwartek miesiąca;
Poręba: Miejski Ośrodek Kultury przy ulicy Mickiewicza 2, w każdy czwarty czwartek miesiąca.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN I ZADAWANIA PYTAŃ