Informacje o ołowiu

Podstawowe informacje o ołowiu


 • Oł�w zazwyczaj występuje w rudach metali wraz z cynkiem, srebrem i miedzią, przez co jest wydobywany razem z tymi metalami.

 • Oł�w jest tani i posiada wyższą gęstość, niż inne metale pospolite. Zaliczany jest do metali ciężkich.

 • Oł�w był używany przez tysiące lat z uwagi na jego ciągliwość, plastyczność oraz łatwość wydobywania i wytapiania.

 • Jeśli weźmiemy pod uwagę obecne wskaźniki wykorzystania ołowiu, jego światowe zasoby wyczerpią się w ciągu najbliższych 42 lat.


Użyteczność ołowiu


 • Oł�w jest często używany w budownictwie, ponieważ jest niezwykle ciągliwy i odporny na korozję, co sprawia, że można go stosować na wolnym powietrzu, zwłaszcza jeśli dochodzi do częstego kontaktu z wodą.

 • Blacha ołowiana używana jest w architekturze jako pokrycie dachu, okładzina, obr�bka blacharska i spoina.

 • Oł�w może znaleźć swoje zastosowanie jako warstwa ściany pochłaniająca dźwięk, a także jako element podłogi bądź sufitu.

 • Oł�w jest także używany jako materiał osłonowy przewod�w wysokiego napięcia, zapobiegający dostaniu się wody do warstwy izolacyjnej.

 • Oł�w chroni tysiące kilometr�w podwodnych kabli energetycznych i komunikacyjnych.

 • Oł�w używany jest także w produkcji pewteru - niskotopliwego stopu oraz jako osłona przed promieniami rentgenowskimi.

 • Tlenek ołowiu jest używany w produkcji szkła kryształowego.

 • Akumulatory kwasowo-ołowiowe stanowią podstawę technologii akumulowania dla odnawialnych źr�deł energii, takich jak ogniwa słoneczne i silniki wiatrowe. Poza tym, używa się ich do zasilania samochod�w osobowych, ciężar�wek, autobus�w, motocykli, pojazd�w elektrycznych i hybrydowych.

 • Akumulatory kwasowo-ołowiowe odgrywają ważną rolę, jako zasilacze zastępcze, w przypadku awarii w dostawie prądu np. w szpitalach, centralach telefonicznych, telefonicznych sieciach kom�rkowych, obiektach użyteczności publicznej oraz w pracy służb ratunkowych.


Oł�w można poddawać recyklingowi


 • Oł�w posiada jeden z najwyższych wskaźnik�w recyklingu spośr�d wszystkich materiał�w, będących w powszechnym użyciu.

 • Produkty zawierające oł�w są łatwo rozpoznawalne oraz ekonomiczne w trakcie ich gromadzenia i recyklingu.

 • Więcej niż połowa ołowiu wyprodukowanego i używanego każdego roku na świecie jest produktem uzyskanym dzięki recyklingowi.

 • Około 80% ołowiu używa się w produkcji akumulator�w kwasowo-ołowiowych (akumulatory samochodowe), kt�re są odzyskiwane i poddawane recyklingowi.

 • Niekt�re kraje szczycą się 100% wskaźnikiem recyklingu, a w większość pozostałych taki wskaźnik jest faktycznie możliwy do osiągnięcia.

 • Około 90% ołowiu używa się w produkcji przedmiot�w poddawanych recyklingowi, z czego niemal całość poddaje się wt�rnemu przetwarzaniu, co chroni wartościowe zapasy rudy ołowiu.

 • Recykling ołowiu przynosi liczne korzyści dla przemysłu i społeczeństwa, zwłaszcza w takich obszarach jak: zużycie energii, ograniczenie emisji węgla, ochrona zasob�w, utrzymanie zatrudnienie i ograniczenie koszt�w.

 • Recykling zużytych produkt�w wykonanych z ołowiu wymaga tylko jednej trzeciej wartości energii wykorzystywanej do wydobycia ołowiu z rudy, czego rezultatem jest duża oszczędność energii i niższa emisja węgla.

Źr�dło: International Lead Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ołowiu)