Informacje o Projekcie Olza (PDF)

Projekt Olza jest inicjatywą Rathdowney Polska Sp. z o.o. (Rathdowney), mającą na celu udostępnienie udokumentowanych zasob�w cynku i ołowiu występujących w południowo-zachodniej części powiatu zawierciańskiego, dzięki budowie nowoczesnej podziemnej kopalni.

Firma Rathdowney poświęciła osiem lat pracy i zainwestowała ponad 84 miliony złotych w celu przeprowadzenia kompleksowych studi�w wstępnych w ramach Projektu Olza, obejmujących działania informacyjne oraz wsp�łpracę z gminami, społecznością lokalną a także badania geologiczne, środowiskowe i inżynieryjne.

Zasadniczym celem publicznego zaangażowania firmy Rathdowney jest edukowanie i informowanie społeczności lokalnej na temat:

  • nowoczesnych praktyk i technologii wydobycia podziemnego;
  • procesu, według założeń kt�rego kopalnia w ramach Projektu Olza zostanie zaprojektowana, uzyska niezbędne pozowlenia, a następnie zostanie zbudowana i według kt�rego będzie funkcjonować.
  • możliwości udziału i odniesienia korzyści płynących z kolejnych etap�w realizacji Projektu Olza.

W najbliższej przyszłości, Rathdowney zaproponuje plan zagospodarowania złoża w ramach Projektu Olza oraz zainicjuje procedurę postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) prowadzonej przez Ministerstwo Środowiska. Procedura OOŚ będzie wymagała kontakt�w i bezpośredniego udziału urzędnik�w szczebla lokalnego, mieszkańc�w i właścicieli grunt�w.