ODPOWIEDZIALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI MINERALNYMI

Nowoczesne praktyki poszukiwawcze i wydobywcze znacznie r�żnią się od tych z przeszłości.

Dzisiejsze władze i społeczeństwo oczekują, że budowa kopalni będzie odbywać się w spos�b małoinwazyjny, nienaruszający środowiska naturalnego. Oczekiwane jest zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracownik�w i miejscowej ludności, a także, że lokalne społeczności osiągną korzyści z zagospodarowania lokalnych zasob�w.

Zasady odpowiedzialnego gospodarowania zasobami mineralnymi

Podczas realizacji Projektu Olza, firma Rathdowney będzie postępować zgodnie z następującymi zasadami odpowiedzialnego gospodarowania zasobami mineralnymi:

Zdrowie i Bezpieczeństwo

 

Postępujemy w spos�b odpowiedzialny, tak aby nasze działania chroniły zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracownik�w i kontrahent�w, a także członk�w społeczności, w pobliżu kt�rych działamy.

Zaangażowanie partner�w

 

Wsp�łpracujemy z rządem i władzami samorządowymi, społecznościami lokalnymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi grupami i osobami indywidualnymi, opierając się na zasadach wzajemnego szacunku, uczciwości, transparentności oraz efektywnej konsultacji i aktywnego uczestnictwa wszystkich zainteresowanych stron.

Rozw�j społeczności

 

Tworzymy owocne partnerstwa lokalne, aby przyczynić się do osiągnięcia cel�w rozwojowych określonych przez społeczności lokalne, w kt�rych działamy w celu uwzględnienia priorytet�w i obaw mieszkańc�w oraz doprowadzenia do osiągnięcia prze nie namacalnych korzyści, płynących z naszych działań.

Środowisko i społeczeństwo

 

Planując i wdrażając nasze projekty stosujemy najlepsze metody zarządzania środowiskiem naturalnym, począwszy od etapu poszukiwań, a skończywszy na zamknięciu działań wydobywczych. Wychodzimy ponad nałożone na nas wymagania prawne kraj�w, na obszarze kt�rych działamy i robimy znacznie więcej niż określono w wymaganiach.

Wykorzystywanie surowc�w
naturalnych

 

Wysoko cenimy ziemię, wodę oraz zasoby energetyczne i używamy ich w spos�b odpowiedzialny. Staramy się utrzymywać integralność i r�żnorodność ekosystem�w, a w związku z tym stosujemy zintegrowane podejście do eksploatacji.

Prawa człowieka

 

W naszych relacjach ze społecznościami lokalnymi, pracownikami i wszystkimi partnerami w pełni szanujemy prawa człowieka oraz zwyczaje i wartości lokalne.

Warunki pracy

 

Naszym pracownikom zapewniamy sprawiedliwe, wolne od dyskryminacji traktowanie i r�wne szanse rozwoju. Działamy zgodnie z prawem pracy i zatrudnienia, obowiązującym na terenie naszej działalności, a w relacjach kadra zarządzająca - pracownicy dążymy do doskonałości.

Zasady Odpowiedzialnego Gospodarowania Zasobami Mineralnymi obowiązujące w firmie Rathdowney są wdrażane w Projekcie Olza już w momencie planowania strategicznego i udoskonalane na każdym etapie projektu. Działania prowadzimy zgodnie z polskimi, europejskimi i międzynarodowymi standardami, kodeksami i praktykami stosowanymi na całym świecie w dziedzinie zagospodarowywania zł�ż surowc�w mineralnych.