OCHRONA PRYWATNOŚCI I ASPEKTY PRAWNE

POLITYKA COOKIES

Przy pierwszych odwiedzinach strony internetowej Projektu OLZA, zostaniesz zapytany, czy akceptujesz korzystanie z plik�w cookies podczas przeglądania naszej strony.

Plik cookie to kr�tki plik tekstowy, kt�ry może być przechowywany na dysku twardym użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Na tej stronie używamy następujących rodzaj�w plik�w cookies:

  • Pliki cookies „Google Analytics” (usługa analityczna sieci świadczona przez Google, Inc). Google Analytics ustawia cztery pliki cookies, kt�re pozwalają nam analizować ruch w witrynie. Pliki cookies Google Analytics pozwalają nam rozpoznawać i zliczać liczbę odwiedzających naszą stronę oraz sprawdzić, w jaki spos�b odwiedzający poruszają się po witrynie (w szczeg�lności, jakie podstrony witryny są odwiedzane). Pomaga nam to w ulepszeniu sposobu działania naszej strony internetowej.
  • Pliki cookies ustawień wyświetlania i preferencji - na przykład, jeśli zmieniłeś rozmiar tekstu na naszej stronie podczas ostatniej wizyty, plik cookie zapamięta to, żebyś nie musiał tej czynności powtarzać.
  • „Pliki cookies sesji” - służą identyfikacji i podtrzymaniu sesji przeglądania strony oraz zapamiętaniu, czy pliki cookies zostały odrzucone w ustawieniach przeglądarki.
  • Pliki cookies, kt�re śledzą, czy opcja sieci społecznościowych została wykorzystana do udostępnienia materiał�w z naszej strony internetowej (abyśmy wiedzieli, kt�re narzędzia społecznościowe są w użyciu).

* Te pliki cookies nie zbierają ani nie śledzą żadnych danych osobowych, ani informacji o Tobie jako osobie. Koncentrują się natomiast na sposobie korzystania z witryny i służą do zwiększenia dostępności witryny.

Rejestrujemy r�wnież w spos�b automatyczny Twoją domenę i adres IP podczas odwiedzania tej witryny. Dane te identyfikują komputer, kt�rego używasz do przeglądania naszej witryny i przybliżoną lokalizację geograficzną. Pragniemy podkreślić, że czynimy to, aby śledzić wzorce korzystania z naszej witryny internetowej.

Nie używamy plik�w cookies ani innych danych śledzenia, aby przesyłać reklamy lub materiały promocyjne.

Proszę pamiętać, że większość przeglądarek internetowych umożliwia pewien zakres zarządzania plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Jeśli usuniesz lub zablokujesz pliki cookies, niekt�re elementy witryny mogą nie działać poprawnie, ponieważ część z naszych plik�w cookies jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania witryny.

Niniejsze oświadczenie dotyczące plik�w cookies ma na celu poinformowanie wszystkich użytkownik�w tej witryny internetowej o korzystaniu z plik�w cookies. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej stanowi dla nas potwierdzenie, że użytkownik jest świadomy, że wykorzystujemy pliki cookies i nie ma odnośnie tego zastrzeżeń.

* Nasza witryna znajduje się na serwerze i utrzymywana jest przez Adnet Communications Inc. (https://www.adnetinc.com/contact/)
** Użyteczną stroną zawierającą informacje o zarządzaniu plikami cookies w r�żnych przeglądarkach jest: https://www.aboutcookies.org/

Zarządzanie plikami cookies

Jak wyjaśnimy w naszej Polityce dotyczącej plik�w cookies, pliki cookies pomagają nam w pełni wykorzystać nasze witryny internetowe.

Reklamowe pliki cookies targetowane behawioralnie

UŻYWAMY / NIE UŻYWAMY plik�w cookies targetowanych behawioralnie. Jeśli kwestia targetowanych behawioralnie plik�w cookies budzi Twoje wątpliwości (są to pliki cookies, kt�re powodują wyświetlanie reklam w oparciu o korzystanie przez Ciebie z witryny projektolza.com i innych witryn internetowych), to będąc użytkownikiem mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej możesz odwiedzić stronę youronlinechoices.eu *, a będąc użytkownikiem z siedzibą w USA możesz skorzystać ze strony aboutads.info/choices *, aby zrezygnować z tych plik�w cookies pochodzących od stron trzecich.

Jak włączyć lub wyłączyć pliki cookies za pomocą przeglądarki

Większość przeglądarek umożliwia zarządzanie ustawieniami plik�w cookies. Ustawienia te można zazwyczaj znaleźć w zakładce „Ustawienia”, „Opcje” lub „Preferencje” w Twojej przeglądarce. Poniższe linki będą pomocne w znalezieniu ustawień dla niekt�rych popularnych przeglądarek.

  • Zarządzanie ustawieniami plik�w cookies w przeglądarkach Chrome* i Chrome Android* oraz w Chrome iOS*
  • Zarządzanie ustawieniami plik�w cookies w Safari* i Safari iOS*
  • Zarządzanie ustawieniami plik�w cookies w przeglądarce Firefox*
  • Zarządzanie ustawieniami plik�w cookies w przeglądarce Internet Explorer*
  • Zarządzanie ustawieniami plik�w cookies w przeglądarce Opera*

W przypadku wszystkich pozostałych przeglądarek należy odnaleźć funkcję „Pomoc” w przeglądarce lub skontaktować się z operatorem przeglądarki.

* Wymienione wcześniej witryny internetowe nie są stronami RATHDOWNEY POLSKA i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość.

DANE OSOBOWE

Przykładem sposobu, w jaki użytkownik może przekazać nam swoje dane osobowe za pośrednictwem tej witryny, jest przesłanie do nas wiadomości e-mail z pytaniem lub komentarzem. Przetworzymy dane osobowe podane przez Ciebie za pośrednictwem tej strony internetowej, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie, i jeśli to konieczne, zarządzać naszymi relacjami biznesowymi z Tobą lub Twoją firmą.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony bezpieczeństwa informacji (w tym danych osobowych), kt�re są dostarczane przez Ciebie lub wymieniane z Tobą za pośrednictwem tej witryny internetowej. Nasze środki bezpieczeństwa obejmują stosowanie zap�r sieciowych, system�w wykrywania włamań oraz narzędzi służących do skanowania antywirusowego wykorzystywanych w celu ochrony przed dostępem os�b nieuprawnionych i wirus�w przed przechwyceniem informacji, kt�re dostarczasz nam, oraz kt�re my dostarczmy Tobie. Należy jednak pamiętać, że istnieje immanentne ryzyko związane z przesyłaniem informacji przez Internet i inne sieciowe lub elektroniczne systemy transmisji, oraz że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych w ten spos�b.

Ta witryna internetowa może zawierać odsyłacze do stron internetowych os�b trzecich. Przed przekazaniem danych osobowych stronom trzecim zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności przedstawioną w tych witrynach. Rathdowney Polska nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane na stronach internetowych os�b trzecich.

Witryna internetowa Rathdowney Polska, usługodawcy zewnętrzni i witryny stron trzecich, do kt�rych kierują odsyłacze nie są przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku poniżej 16 lat, a firma nie gromadzi świadomie, nie przechowuje, nie udostępnia ani nie używa danych osobowych dzieci poniżej 16 lat. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie podawaj żadnych danych osobowych, nawet jeśli witryny internetowe o to poproszą. Jeśli masz mniej niż 16 lat i podałeś dane osobowe, poproś swojego rodzica (rodzic�w) lub opiekuna o powiadomienie naszej firmy, a my usuniemy wszystkie takie dane osobowe.

*Jeśli masz obawy związane z prywatnością lub poufnością tej witryny internetowej, skontaktuj się z RATHDOWNEY POLSKA pod adresem e-mail: .

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Nie jest w obecnych czasach możliwe zapewnienie poufności i ochrony informacji przekazywanych drogą elektroniczną. Rathdowney Polska nie może zapewnić ochrony prywatności i autentyczności informacji zamieszczanych w Internecie lub korespondencji prowadzonej przez Internet między firmą a użytkownikiem, w relacji z powyższym, Rathdowney Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub szkody poniesione przez użytkownika, przekazującego naszej firmie poufne informacje za pośrednictwem tej witryny. Produkty i usługi opisane na stronie internetowej Rathdowney Polska są oferowane tylko na obszarach, gdzie obowiązujące prawo zezwala na ich sprzedaż. Niekt�re nazwy, logo, symbole, projekty, słowa, tytuły lub zwroty na tej stronie mogą stanowić zarejestrowane nazwy handlowe lub znaki towarowe firmy Rathdowney Polska. Umieszczenie jakiegokolwiek chronionego znaku w witrynie internetowej nie oznacza przyznania komukolwiek pozwolenia na jego wykorzystanie. Wszystkie informacje zamieszczone na tej stronie są chronione zgodnie z kanadyjskimi przepisami dotyczącymi praw autorskich i praw autorskich obowiązujących w innych krajach.

O ile nie określono inaczej, użytkownicy nie mogą kopiować, rozpowszechniać, powielać ani publikować ponownie w jakiejkolwiek innej postaci informacji zamieszczonych na tej stronie. Użytkownik, kt�ry kopiuje lub modyfikuje dowolny znak towarowy w spos�b nieautoryzowany, może naruszyć federalne lub zwyczajowe prawo dotyczące znaku handlowego lub przepisy prawa autorskiego i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Wszelkie hiperłącza prowadzące do zewnętrznych witryn internetowych z tej strony zamieszczono wyłącznie dla wygody użytkowania. Żadne z przedstawionych tu informacji ani materiał�w nie sugerują, ani nie stanowią reklamy produkt�w lub usług, co odnosi się r�wnież do treści, kt�rych dotyczy niniejsza witryna. Rathdowney Polska nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody lub roszczenia ze strony użytkownika wynikające z interpretacji lub innego wykorzystania informacji zawartych na tej stronie. Chociaż Sp�łka Rathdowney Polska jest przekonana, że ​​fakty i informacje podane na tej stronie są prawdziwe i stara się je na bieżąco aktualizować, to Sp�łka nie gwarantuje dokładności, ważności ani kompletności fakt�w lub informacji na tej stronie zawartych.

Wszystkie oświadczenia znajdujące się na tej stronie, inne niż stwierdzenia fakt�w historycznych, kt�re dotyczą wierceń poszukiwawczych, rob�t eksploatacyjnych i wydarzeń lub rozwoju sytuacji, kt�rych oczekuje Sp�łka, są stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. Chociaż Rathdowney uważa, że ​​oczekiwania wyrażone w takich stwierdzeniach wybiegających w przyszłość są oparte na rozsądnych założeniach, takie stwierdzenia nie stanowią gwarancji przyszłych wynik�w, a rzeczywiste wyniki lub osiągnięcia mogą się znacznie r�żnić od zawartych w oświadczeniach wybiegających w przyszłość. Założenia przyjęte przez Sp�łkę w celu opracowania stwierdzeń dotyczących przyszłości obejmują: Projekt OLZA uzyska wszystkie wymagane pozwolenia środowiskowe i inne, a także wszelkie pozwolenia na użytkowanie grunt�w oraz inne koncesje; badania i rozw�j Projektu OLZA będą nadal przebiegać z wynikami pozytywnymi i nie wystąpią żadne problemy natury geologicznej lub technicznej. Czynniki, kt�re mogą spowodować, że faktyczne wyniki będą się znacznie r�żnić od stwierdzanych w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość, obejmują ceny rynkowe, sukcesy w eksploatacji i robotach poszukiwawczych, ciągłość mineralizacji, potencjalne problemy środowiskowe i zobowiązania związane z poszukiwaniem, wydobyciem i działalnością g�rniczą, niepewności związane z możliwością uzyskania niezbędnych pozwoleń, koncesji i tytuł�w prawnych oraz op�źnienia wynikające z sprzeciwu stron trzecich, zmiany w polityce rządu w zakresie rozpoznawania i eksploatacji zasob�w naturalnych, dalszej dostępności kapitału i finansowania oraz og�lne warunki gospodarcze, rynkowe lub biznesowe. Ostrzega się inwestor�w, że wszelkie takie oświadczenia nie stanowią gwarancji przyszłych wynik�w, a rzeczywiste wyniki lub osiągnięcia mogą się znacznie r�żnić od tych przewidywanych w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z Czynnikami Ryzyka w części dotyczącej dyskusji na temat zarządzania i analiz towarzyszącej sprawozdaniom finansowym Rathdowney Resources Ltd, kt�re są dostępne w profilu Rathdowney na stronie www.sedar.com.

Fakty i informacje udostępnione użytkownikom na stronie internetowej Projektu OLZA mają charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownicy nie powinni wykorzystywać informacji zamieszczonych na tej stronie do cel�w innych niż zdobycie og�lnej wiedzy na temat Rathdowney Polska i realizowanego przez Sp�łkę Projektu.

Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej i nie są formą nakłaniania do inwestycji giełdowych. Informacje podane w niniejszej witrynie internetowej nie były przedmiotem orzeczenia wydanego przez jakikolwiek sąd, komisję papier�w wartościowych ani inny organ nadzorczy w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych ani w żadnym innym kraju.