Projekt Olza jest inicjatywą Rathdowney Polska Sp. z o.o. (Rathdowney), mającą na celu udostępnienie zasobów cynku i ołowiu występujących w południowo-zachodniej części powiatu zawierciańskiego, dzięki budowie nowoczesnej kopalni podziemnej.

Firma Rathdowney przeznaczyła trzynaście lat pracy w celu przeprowadzenia wszechstronnych studiów wstępnych w ramach Projektu Olza, obejmujących działania informacyjne oraz współpracę z gminami i mieszkańcami okolicznych terenów, a także badania geologiczne, środowiska i inżynierskie.

Zasadniczym celem publicznego zaangażowania firmy Rathdowney jest edukowanie i informowanie społeczności lokalnych na temat:

  • nowoczesnych praktyk i technologii wydobycia podziemnego;
  • procesu, według założeń którego kopalnia w ramach Projektu Olza byłaby zaprojektowana, dopuszczona do realizacji, zbudowana i według którego mogłaby funkcjonować;
  • możliwości udziału i odniesienia korzyści płynących z kolejnych etapów realizacji Projektu Olza.

W przyszłości Rathdowney zaproponowałaby plan zagospodarowania złoża w ramach Projektu Olza oraz zainicjuje procedurę postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Procedura OOŚ będzie wymagała bezpośredniego udziału urzędników szczebla lokalnego, mieszkańców i właścicieli gruntów.