PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Pytania Odpowiedzi

Czym jest Projekt Olza?

Projekt Olza jest przedsięwzięciem realizowanym przez firmę Rathdowney Polska Sp. z o. o. (Rathdowney), mającym na celu wydobycie udokumentowanych zasobów rud cynku i ołowiu w południowo-zachodniej części powiatu zawierciańskiego, poprzez budowę nowoczesnej podziemnej kopalni o długim okresie użytkowania.

Od 2010 r. firma Rathdowney zainwestowała ponad 84 mln zł w zakrojone na szeroką skalę badania geologiczne, środowiskowe i inżynieryjne, a także konsultacje społeczne w ramach Projektu Olza.


Jaki jest stan zaawansowania Projektu Olza?

W 2015 r., po kilku latach badań geologicznych i inżynieryjnych, firma Rathdowney ogłosiła wynik wstępnej oceny ekonomicznej dla podziemnej kopalni o potencjale wydobycia 6 000 ton dziennie, a także konwencjonalnego zakładu rozdrabniania w ramach Projektu Olza.  Od tego czasu firma wykonała dalsze prace środowiskowo-inżynieryjne w celu uszczegółowienia planu wydobycia oraz przygotowania się do procesu wydawania zezwoleń.

W kolejnych miesiącach firma Rathdowney przedstawi plan budowy kopalni w ramach Projektu Olza, a po sporządzeniu oceny oddziaływania na środowisko rozpocznie się proces udzielania zezwoleń, realizowany przez Ministerstwo Środowiska.


Kiedy rozpocznie się wydobycie rud cynku i ołowiu w ramach Projektu Olza?

W celu uzyskania koncesji na wydobycie należy spełnić wiele wymagań przewidzianych przez rząd polski.  Od przedłożenia planu budowy kopani przez firmę Rathdowney Polska przewidywany okres do zakończenia procesu uzyskiwania zezwoleń wynosi około 1-2 lata.  Budowa kopalni i infrastruktury zajmie dodatkowo 2 lata, a zatem wydobycie koncentratu rud cynku i ołowiu w podziemnej kopalni w ramach Projektu Olza może rozpocząć się w ciągu 3--4 lat od przedłożenia propozycji planu budowy polskim władzom koncesyjnym.


W jakim stopniu działania prowadzone w ramach Projektu Olza będą oddziaływać na krajobraz?

Obiekty powierzchniowe w nowoczesnych podziemnych kopalniach rud cynku i ołowiu, takich jak przewidziano w ramach Projektu Olza, są generalnie budowane odpowiednio do skali lokalnych zabudowań -- o wielkości podobnej do lokalnej galerii handlowej -- i są zaprojektowane tak, aby się wpasować w otaczający krajobraz. Wspomniane obiekty obejmują:


Jaki jest plan ochrony zasobów wodnych podczas budowy kopalni i wydobycia w ramach Projektu Olza?

Zakłada się, że w ramach Projektu Olza nie będzie żadnego wpływu na warstwy wód powierzchniowych ani przypowierzchniowych.

Kopalnia w ramach Projektu Olza będzie obiektem o pełnym odzysku wody, co oznacza, że cała woda wchodząca na jej teren -- zarówno z podziemnych wyrobisk jak i z obszaru infrastruktury powierzchniowej -- będzie zatrzymywana do ponownego użytku w zakładzie i/lub uzdatniana przed wypuszczeniem lub rozprowadzeniem siecią lokalną.  Nowoczesny zakład uzdatniania wody zostanie zbudowany w celu zapewnienia, że wody nadmiarowe w ramach Projektu Olza przed wypuszczeniem będą spełniać surowe polskie i unijne normy dotyczące jakości wody. Wszelkie wody powierzchniowe i opadowe w otoczeniu kopalni będą kierowane poza teren zakładu.Copyright © 2021 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Sat Oct 30, 2021 at 7:39:51 AM Pacific Time.