PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Pytania Odpowiedzi

Czym jest Projekt Olza?

Projekt Olza jest przedsięwzięciem realizowanym przez firmę Rathdowney Polska Sp. z o. o. (Rathdowney), mającym na celu wydobycie udokumentowanych zasob�w rud cynku i ołowiu w południowo-zachodniej części powiatu zawierciańskiego, poprzez budowę nowoczesnej podziemnej kopalni o długim okresie użytkowania.

Od 2010 r. firma Rathdowney zainwestowała ponad 84 mln zł w zakrojone na szeroką skalę badania geologiczne, środowiskowe i inżynieryjne, a także konsultacje społeczne w ramach Projektu Olza.


Jaki jest stan zaawansowania Projektu Olza?

W 2015 r., po kilku latach badań geologicznych i inżynieryjnych, firma Rathdowney ogłosiła wynik wstępnej oceny ekonomicznej dla podziemnej kopalni o potencjale wydobycia 6 000 ton dziennie, a także konwencjonalnego zakładu rozdrabniania w ramach Projektu Olza.� Od tego czasu firma wykonała dalsze prace środowiskowo-inżynieryjne w celu uszczeg�łowienia planu wydobycia oraz przygotowania się do procesu wydawania zezwoleń.

W kolejnych miesiącach firma Rathdowney przedstawi plan budowy kopalni w ramach Projektu Olza, a po sporządzeniu oceny oddziaływania na środowisko rozpocznie się proces udzielania zezwoleń, realizowany przez Ministerstwo Środowiska.


Kiedy rozpocznie się wydobycie rud cynku i ołowiu w ramach Projektu Olza?

W celu uzyskania koncesji na wydobycie należy spełnić wiele wymagań przewidzianych przez rząd polski.� Od przedłożenia planu budowy kopani przez firmę Rathdowney Polska przewidywany okres do zakończenia procesu uzyskiwania zezwoleń wynosi około 1-2 lata.� Budowa kopalni i infrastruktury zajmie dodatkowo 2 lata, a zatem wydobycie koncentratu rud cynku i ołowiu w podziemnej kopalni w ramach Projektu Olza może rozpocząć się w ciągu 3--4 lat od przedłożenia propozycji planu budowy polskim władzom koncesyjnym.


W jakim stopniu działania prowadzone w ramach Projektu Olza będą oddziaływać na krajobraz?

Obiekty powierzchniowe w nowoczesnych podziemnych kopalniach rud cynku i ołowiu, takich jak przewidziano w ramach Projektu Olza, są generalnie budowane odpowiednio do skali lokalnych zabudowań -- o wielkości podobnej do lokalnej galerii handlowej -- i są zaprojektowane tak, aby się wpasować w otaczający krajobraz. Wspomniane obiekty obejmują:


Jaki jest plan ochrony zasob�w wodnych podczas budowy kopalni i wydobycia w ramach Projektu Olza?

Zakłada się, że w ramach Projektu Olza nie będzie żadnego wpływu na warstwy w�d powierzchniowych ani przypowierzchniowych.

Kopalnia w ramach Projektu Olza będzie obiektem o pełnym odzysku wody, co oznacza, że cała woda wchodząca na jej teren -- zar�wno z podziemnych wyrobisk jak i z obszaru infrastruktury powierzchniowej -- będzie zatrzymywana do ponownego użytku w zakładzie i/lub uzdatniana przed wypuszczeniem lub rozprowadzeniem siecią lokalną.� Nowoczesny zakład uzdatniania wody zostanie zbudowany w celu zapewnienia, że wody nadmiarowe w ramach Projektu Olza przed wypuszczeniem będą spełniać surowe polskie i unijne normy dotyczące jakości wody. Wszelkie wody powierzchniowe i opadowe w otoczeniu kopalni będą kierowane poza teren zakładu.Copyright © 2021 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Sat Oct 30, 2021 at 7:39:51 AM Pacific Time.