Nasz zespół

 
NASZ ZESPÓł

Projekt Olza prowadzony jest przez zespół polskich, europejskich i kanadyjskich inżynierów, ekspertów w zakresie ochrony środowiska, geologów oraz specjalistów z wielu dziedzin związanych z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż mineralnych. Zdobywali oni swoje doświadczenie w Polsce, Europie i wielu innych rejonach świata.

Zespół zaangażowany w realizację Projektu Olza obejmuje również uznanych ekspertów międzynarodowych oraz profesjonalnych konsultantów z dziedziny ochrony środowiska i hydrogeologii, a także specjalistów do spraw społeczno-ekonomicznych.

Kluczowy dla projektu personel obejmuje Bartosza Władimirowa, Kierownika ds. relacji społecznych:

 

Bartosz Władimirow posiada blisko 10-letnie doświadczenie we współpracy z samorządami lokalnymi, wojewódzkimi, centralnymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także biznesem. Ukończył studia z zakresu psychologii i odpowiada za zarządzanie relacjami w firmie Rathdowney i budowanie kontaktów z zainteresowanymi stronami, a także władzami lokalnymi i regionalnymi.