PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Charakterystyka zloz

Projekt Olza obejmuje złoża rud cynku i ołowiu typu „Mississippi Valley” (MVT), występujące w triasowym dolomicie kruszconośnym. Większość zł�ż zalega poziomo, co generalnie odpowiada uwarstwieniu skał podłoża.

Złoża mogą rozciągać się na odległość ponad 2 km i miejscami mieć miąższość dochodzącą do 20 m. Gł�wne minerały rudne występujące w złożach to: sfaleryt, galena i markasyt. Skały otaczające składają się w przeważającej części z dolomitu, kalcytu oraz śladowych ilości barytu.

Wstępne badania mineralizacji cynkowo - ołowiowej przeprowadzone w ramach Projektu Olza wskazują na to, że wykorzystanie konwencjonalnego procesu flotacji pozwoli na uzyskanie wysokiej jakości koncentrat�w cynku i ołowiu.

 
Rdzeń wiertniczy z okruszcowaniem minerałami cynku i ołowiu uzyskany w ramach Projektu Olza.

Copyright © 2021 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Sat Oct 30, 2021 at 7:37:54 AM Pacific Time.