PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Zakres Dzialalnosci

Działalność firmy Rathdowney koncentruje się całkowicie na rozwoju Projektu Olza, dotyczącego udostępnienia złóż rud cynku i ołowiu w południowo-zachodniej części powiatu zawierciańskiego. Projekt jest zlokalizowany w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, znanym z występowania światowej klasy złóż rud cynku i ołowiu.

Projekt Olza obejmuje trzy koncesje geologiczne na prowadzenie prac poszukiwawczo - rozpoznawczych na obszarze ​​150 km2 w powiecie zawierciańskim. Prace poszukiwawczo - rozpoznawcze prowadzone przez firmę Rathdowney od 2010 roku potwierdziły obecność istotnych złóż rud cynku i ołowiu.

Kliknij, aby powiększyć

Mapa pokazująca obszary trzech koncesji dotyczących surowców mineralnych (zaznaczone na zielono), które obejmuje Projekt Olza, a także miejscowości i infrastrukturę transportową.

Rathdowney prowadzi obecnie badania inżynieryjne i badania środowiskowe w celu opracowania planu zagospodarowania złoża i wsparcia procesu uzyskania pozwoleń niezbędnych dla budowy i funkcjonowania kopalni. Firma jest przekonana, że w ramach Projektu Olza istnieją możliwości zbudowania nowoczesnej kopalni głębinowej, mogącej stać się ważnym producentem metali nieszlachetnych w Europie, która w perspektywie długoterminowej będzie przyczyniała się do społeczno-ekonomicznego dobrobytu gmin regionu i całego kraju.


Rathdowney sponsorem młodzieżowych zawodów piłkarskich w Łazach.


Spotanie przedstawicieli Rathdowney ze społecznością lokalną w Rokitnie Szlacheckim.


Copyright © 2021 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Sat Oct 30, 2021 at 7:37:50 AM Pacific Time.