PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

O nas

Rathdowney Polska Sp. z o.o. jest oddziałem Rathdowney Resources Limited, kanadyjskiej firmy z branży poszukiwania i eksploatacji surowców mineralnych, notowanej na giełdzie w Toronto. Rathdowney Resources Limited wchodzi w skład Grupy Hunter Dickinson Inc. (HDI), kanadyjskiego koncernu posiadającego ponad trzydziestoletnie doświadczenie w poszukiwaniu, rozpoznawaniu, udostępnianiu i eksploatacji złóż kopalin na całym świecie, przynoszącego korzyści dla społeczności lokalnych, pracowników i udziałowców.

Głównym celem działalności firmy jest poszukiwanie nowych złóż metali nieszlachetnych (cynku i ołowiu) występujących na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w południowej Polsce. W Projekcie Olza potencjalnie możliwe będzie stworzenie kilkuset miejsc pracy dla mieszkańców regionu zapewniających dobre płace i zatrudnienie przez kilka dekad. Jednocześnie Projekt będzie dbał o ochronę zasobów wodnych i jakości powietrza, gleb, fauny i flory oraz innych ważnych zasobów naturalnych.

 
Prace wiertnicze prowadzone w ramach Projektu Olza. Badanie wody w ramach Projektu Olza.

Rathdowney Polska działa w oparciu o polskie i europejskie prawo. W swojej działalności kieruje się również wysokimi standardami kanadyjskimi, które kładą szczególny nacisk na ochronę środowiska i konsultacje społeczne. Udział społeczeństwa jest konieczny na każdym etapie w celu zapewnienia, że przy realizacji Projektu Olza uwzględnianie są priorytety i obawy mieszkańców regionu.


Copyright © 2021 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Sat Oct 30, 2021 at 7:37:48 AM Pacific Time.