KORZYŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

Projekt Olza potencjalnie może wnieść duży wkład w rozw�j lokalnych gmin i gospodarki w rejonie powiatu zawierciańskiego, a także gospodarki krajowej, poprzez zagraniczne inwestycje bezpośrednie, tworzenie miejsc pracy, dochody budżetowe i wkład w produkt krajowy brutto (PKB). Korzyści te3 obejmują:

Zatrudnienie:

 • 250 -- 400 bezpośrednich miejsc pracy podczas budowy;
 • 450 bezpośrednich miejsc pracy podczas eksploatacji kopalni;
 • łącznie 3300 miejsc pracy (bezpośrednich, pośrednich i pochodnych4) na terenie powiatu zawierciańskiego;
 • łącznie 5400 miejsc pracy w Polsce;
 • 289 mln zł/rok w postaci wynagrodzeń wypłaconych pracownikom na terenie powiatu zawierciańskiego;
 • 474 mln zł/rok w ramach wynagrodzeń wypłaconych pracownikom na terenie Polski.

Kliknij, aby powiększyć

Dochody budżetowe5:

 • 95,2 mln zł/rok w powiecie zawierciańskim;
 • 117,6 mln zł/rok w Polsce.

Produkt krajowy brutto:

 • 1,34 mld zł roczny wkład do budżetu powiatu zawierciańskiego;
 • 2,02 mld zł roczny wkład do budżetu państwa.

Inwestycje kapitałowe

 • 749,5 mln zł nakład�w inwestycyjnych;
 • 470,4 mln zł rocznych koszt�w operacyjnych.

Kliknij, aby powiększyć

Projekt może przynieść znaczne korzyści dla gospodarki lokalnej, regionalnej i krajowej oraz dla mieszkańc�w. Na obszarze projektu możliwe jest potwierdzenie zasob�w kopaliny, kt�re mogą wystarczyć na okres około 25 do 35 lat funkcjonowania kopalni.

Celem powyższych informacji jest powiadomienie zainteresowanych stron o og�lnych skutkach ekonomicznych /wkładzie kopalni zbudowanej w ramach Projektu Olza oraz jej wpływie na powiat zawierciański i Polskę. Nie powinno się ich wykorzystywać w celu dokonania oceny wpływu na firmę Rathdowney Resources Ltd. Informacje opierają się o dane dla kopalni i zakładu przetw�rczego o wydajności 6.000 ton/dzień w ramach Projektu Olza, jak opisano we wstępnej ocenie ekonomicznej, na dzień 31 grudnia 2014 r.�

____________________________
3 Źr�dło: Korzyści społeczno - ekonomiczne wynikające z budowy i funkcjonowania nowej potencjalnej kopalni cynku i ołowiu w powiecie zawierciańskim, Operatorzy -- maj 2018 r.
4 Pośrednie miejsca pracy to takie, kt�re są tworzone przez dostawc�w i kontrahent�w Projektu Olza; pochodne miejsca pracy są tworzone przez wydawanie pieniędzy pochodzących z zarobk�w pracownik�w kopalni.
5 Obejmuje podatek dochodowy od os�b prawnych i zyski z surowc�w mineralnych.