Aktualności

 
31 grudnia 2019

Rathdowney koncentruje swój zespół i zasoby korporacyjne na górniczym obszarze koncesyjnym Projektu Olza w Polsce .Dick Whittington, Prezes i Dyrektor Generalny ustępuje ze stanowiska Rathdowney

31 grudnia 2019 r., Vancouver, BC-- Rathdowney Resources Ltd. ("Rathdowney", "Firma") (TSXV: RTH) ogłasza, że w 2020 r. zamierza skoncentrować się wyłącznie na zapewnieniu koncesji wydobywczej dla Projektu Olza, w którym posiada 100% udziałów, projektu obejmującego zagospodarowanie podziemne złoża rud cynku, ołowiu i srebra, położonego w górnośląskim okręgu górniczym w Polsce. Uzyskanie koncesji wydobywczej dla Projektu Olza wymaga realizacji wieloaspektowego zakresu prac, który w znacznej mierze musi zostać podjęty przez polski zespół Rathdowney, i który obejmuje: ukończenie dokumentacji środowiskowej, kontynuację działań dotyczących zaangażowania społeczności lokalnej i zainteresowanych stron, zmiany w planach zagospodarowania terenu, kontynuowane archiwizacji danych geologicznych, jak również wsparcie inżynieryjne planu zagospodarowania złoża (plan zagospodarowania terenu i plan ruchu kopalni głębinowej). Najbliższe ukończeniu prace w Projekcie Olza koncentrują się na sfinalizowaniu dokumentacji środowiskowej niezbędnej w procesie wydawania pozwoleń, a także na stałym zaangażowaniu społeczności lokalnych.
Koncentracja programu Rathdowney na 2020 rok wyłącznie na technicznych zagadnieniach środowiskowych i społeczno-ekonomicznych przyczyniła się do odejścia ze spółki pana J.R.H. (Dicka) Whittingtona, który ustąpi ze stanowiska prezesa i dyrektora generalnego Rathdowney Resources Ltd. i złoży rezygnację z członkostwa z zarządzie spółki.
Obecny Prezes i Dyrektor Rathdowney, David J. Copeland, będzie tymczasowo pełnić obowiązki prezesa i dyrektora generalnego.

"Rathdowney pragnie podziękować p. Dickowi Whittingtonowi za jego ważny wkład i znaczące wysiłki podejmowane na rzecz realizacji Projektu Olza na obecnym etapie jego rozwoju" - powiedział p. Copeland. "Przywódcze umiejętności Dicka, jego wiedza biznesowa i doświadczenie wywarły pozytywny i trwały wpływ na firmę i projekt, i oczekujemy, że powróci on do zespołu Rathdowney w przyszłości, gdy Projekt Olza będzie na etapie budowy kopalni i rozpoczynania produkcji."

"Jestem rozczarowany odejściem z zespołu Rathdowney, ale doceniam potrzebę skoncentrowania naszych zasobów korporacyjnych na obszarach o kluczowym znaczeniu dla realizowanego projektu - szczególnie w obliczu trudnej sytuacji na rynkach finansowych" - powiedział p. Whittington. "Biznes plan Rathdowney na przyszłość jest jasno określony i nadal będzie podstawą sukcesu firmy w dającej się przewidzieć przyszłości."

P. Copeland poinformował, iż Rathdowney będzie kontynuował plan Dicka Whittingtona nakierowany na uzyskanie koncesji wydobywczej dla Projektu Olza, choć będzie to postępować w najbliższym czasie w tempie nieco wolniejszym.
Rathdowney utrzymuje solidny zespół w Polsce do wspierania programów dotyczących lokalnych społeczności i środowiska.

"Projekt Olza to wspaniałe przedsięwzięcie" - powiedział Whittington. "Mówiąc najprościej, to najlepszy projekt, w jakim miałem przyjemność pracować w mojej karierze. Jednocześnie bardzo podobały mi się moje doświadczenia w Polsce oraz praca z zespołem Projektu Olza. Polska to kraj pełen energii, posiadający słynny na cały świat przemysł wydobywczy i mający świetną przyszłość."