Aktualności

 
1 marca 2019

Rathdowney ogłasza mianowanie Pana Dicka Whittingtona na stanowisko nowego Prezesa i CEO

1 marca, 2019 r., Vancouver, BC -- Rathdowney Resources Ltd. ("Rathdowney" lub "Sp�łka") (TSX‐V: RTH) pragnie poinformować, że Pan J.R.H. (Dick) Whittington objął stanowisko Prezesa i CEO Sp�łki. Pan Whittington dołączy ponadto do jej Zarządu.
Imponująca kariera Pana Whittingtona obejmuje ponad 40 lat w najlepszych przedsiębiorstwach wydobywczych w Kanadzie, Meksyku, Panamie, Papui Nowej Gwinei i Australii. Jego doświadczenie obejmuje stanowiska zarządzające wyższego szczebla i stanowiska kierownicze w kopalniach, w ramach pracy, na kt�rych zrealizował liczne studia wykonalności, wyceny kopalń, udostępnianie zł�ż, fazę produkcji g�rniczej, fuzje i przejęcia oraz przyczynił się do pozyskania ponad 1,3 miliarda dolar�w finansowania dla dużych projekt�w.
"Cieszę się z objęcia kierownictwa Rathdowney i uczestniczenia we wzroście Sp�łki w czasie, gdy rozwijamy w Polsce Projekt Olza", stwierdził nowy Prezes i CEO Rathdowney, Dick Whittington. "Podczas niedawnej wizyty na terenie Projektu Olza miałem możność skontrolowania prac terenowych i wynik�w wierceń, jak r�wnież spotkania się z konsultantami Projektu. Jestem pod dużym wrażeniem prac wykonanych do tej pory", kontynuował Pan Whittington. "Widać wyraźnie, że stworzono podstawy, kt�re umożliwią przeprowadzenie Projektu Olza przez etap uzyskiwania pozwoleń i udostępnienia, i docelowo pozwolą na stworzenie kopalni spełniającej światowe normy. Mocne wyniki wstępnej oceny techniczno-ekonomicznej w połączeniu z niedawnymi zwyżkami cen na rynku cynku, ołowiu i srebra sprawiają, że istnieje tu niezwykła szansa zar�wno dla budowy kopalni, jak i zwiększenia potencjału społecznego i gospodarczego Polski."
Jako były Prezes i CEO Farallon Mining, Pan Whittington przeprowadził sp�łkę od etapu odkrycia złoża do fazy produkcji przemysłowej w czasie kr�tszym niż cztery lata. Pan Whittington, najpierw w imponującym stylu przeprowadził tę sp�łkę od fazy firmy poszukiwawczej do fazy średniej-wielkości producenta cynku, a następnie w styczniu 2011 roku umożliwił jej sprzedaż firmie Nyrstar za sumę 409 milion�w dolar�w.
W trakcie swej kariery, Pan Whittington wypracował silne stosunki na stopie zawodowej z liderami biznesu i agendami rządowymi w krajach, w kt�rych pracował. W Meksyku, efektem tego było utworzenie i objęcie przez Pana Whittingtona funkcji Prezesa Canadian Mining Task Force, organizacji, kt�rą założył w celu reprezentowania interes�w kanadyjskich firm g�rniczych i poszukiwawczych w Meksyku. Łączna kapitalizacja rynkowa firm reprezentowanych przez organizację Task Force wynosiła ponad 50 miliard�w dolar�w.
W uznaniu jego osiągnięć, Gubernator Generalny Kanady, Pani Michaelle Jean, uhonorowała Pana Whittingtona Złotym Medalem Gubernatora Kanady za jego wkład w umocnienie związk�w pomiędzy Kanadą i Meksykiem oraz za jego oddanie idei społecznej odpowiedzialności korporacyjnej w branży g�rniczej.
Pan Whittington znalazł się r�wnież w gronie trzech finalist�w nagrody Przedsiębiorca Roku 2010 przyznawanej przez Ernst & Young (kategoria g�rnicza, region Pacyfiku). Uznanie to było wynikiem jego przedsiębiorczego podejścia do wprowadzenia Kopalni G-9 do fazy produkcji w niestandardowy spos�b, a mianowicie z użyciem podejścia "Parallel Track". Dzięki takiemu podejściu, kopania G-9 mogła rozpocząć wydobycie terminowo i w ramach zakładanego budżetu w czasie kr�tszym niż cztery lata od odkrycia tego zupełnie nowego złoża.
Pan Whittington kształcił się w prestiżowej Royal School of Mines w Zjednoczonym Kr�lestwie, gdzie uzyskał tytuł licencjata inżynierii g�rniczej. Ponadto, p. Whittington pracował w firmach g�rniczych mających siedziby w Meksyku Kootenay Silver i Great Panther Silver, jak też w kanadyjskiej sp�łce Northern Vertex.
Rathdowney pragnie wyrazić podziękowania Panu Robertowi Końskiemu za jego ciężką pracę dla naszej Sp�łki. Pan Koński będzie kontynuował swoją pracę skoncentrowaną na działalności Sp�łki w Polsce, jako Prezes i CEO Rathdowney Polska sp. z o.o.