Aktualności

 
13 października 2014

Rathdowney kontynuuje spotkania informacyjne w sołectwach

Po 17 miesiącach dyżurów informacyjnych prowadzonych przez Rathdowney na terenie gminy Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec i Poręba w związku z badaniami geologicznymi realizowanymi na terenie tych gmin w ramach projektu OLZA, Spółka rozpoczęła dodatkowo spotkania informacyjne w sołectwach objętych projektem.Za nami spotkania w sołectwach Gminy Łazy oraz Gminy Ogrodzieniec.

Kolejne spotkania odbędą się w sołectwach Gminy Zawiercie, zgodnie z następującym harmonogramem:

• Skarżyce: 15 października, godzina 18:00, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Skarżycka 4 w Skarżycach
• Pomrożyce: 22 października, godzina 18:00, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Pomrożycka 4
• Łośnice: 29 października, godzina 18:00, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Kolorowa 42 w Łośnicach
• Karlin: 05 listopada, godzina 18:00, ,budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Karlińska 48

W trakcie spotkań mieszkańcy zostaną zapoznani z dotychczasowymi rezultatami projektu, którego celem jest poszukiwanie, rozpoznanie, udokumentowanie i ewentualne zagospodarowanie rud cynku i ołowiu oraz z kolejnymi planowanymi etapami prac. Przedstawiciele firmy oraz zaproszeni eksperci będą także odpowiadać na pytania mieszkańców dotyczące projektu. Mieszkańcy będą mieli także możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wydobycia podziemnego rud cynku i ołowiu.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć mieszkańcom, że kontynuujemy dyżury informacyjne dotyczące projektu OLZA, które odbywają się w godzinach 16:00 -- 18:00 według następującego harmonogramu :

Łazy: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 5, każdy pierwszy czwartek miesiąca;
Zawiercie: biuro informacyjne, ul. Sienkiewicza 16, każdy drugi czwartek miesiąca;
Ogrodzieniec: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 24, każdy trzeci czwartek miesiąca;
Poręba: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 2, każdy czwarty czwartek miesiąca.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN I ZADAWANIA PYTAŃ