Aktualności

 
1 lipca 2014

Spotkania informacyjne z mieszkańcami - podsumowanie pierwszego półrocza 2014 r.

13 spotkań, około 200 uczestników, ponad 100 różnorodnych pytań - tak statystycznie można podsumować spotkania informacyjne, które spółka Rathdowney prowadzi od lutego bieżącego roku w sołectwach objętych projektem. Spotkania te są uzupełnieniem dyżurów informacyjnych prowadzonych przez Spółę od kwietnia ubiegłego roku na terenie gmin Łazy, Zawiercie, Ogrodzieniec i Poręba, w związku z realizowanym na terenie tych gmin projektem OLZA, którego celem jest poszukiwanie, rozpoznanie i ewentualne zagospodarowanie rud cynku i ołowiu.

Spółka rozpoczęła spotkania informacyjne na temat rezultatów projektu po intensywnym okresie geologicznych wierceń poszukiwawczych i rozpoznawczych. Na terenie każdej z ww. gmin Rathdowney uruchomiła dyżury informacyjne, w trakcie których mieszkańcy mają możliwość pozyskania informacji o dotychczasowych rezultatach projektu, którego celem jest poszukiwanie, rozpoznanie, udokumentowanie i ewentualne zagospodarowanie rud cynku i ołowiu oraz o kolejnych planowanych etapach prac. W trakcie spotkań przedstawiciele firmy oraz zaproszeni eksperci odpowiadają na pytania mieszkańców dotyczące projektu. Mieszkańcy mają także możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wydobycia podziemnego rud cynku i ołowiu.

W celu dotarcia z informacją o projekcie do większej grupy mieszkańców, w lutym bieżącego roku Rathdowney rozpoczęła dodatkowo spotkania informacyjne z udziałem ekspertów w sołectwach objętych projektem.

W ciągu 6 miesięcy odbyło się 13 spotkań, w tym spotkania obejmujące wszystkie sołectwa na terenie gminy Łazy oraz pierwsze 3 spotkania w sołectwach gminy Ogrodzieniec. Spotkania zostały tymczasowo przerwane z uwagi na wakacje, ale będą kontynuowane od września br - o datach i miejscach spotkań będziemy informować na bieżąco.

W trakcie spotkań przedstawiciele firmy wraz z ekspertem ds. hydrogeologii odpowiedzieli na ponad 100 zróżnicowanych pytań dotyczących projektu, jego przewidywanych ram czasowych, procedur pozwoleniowych, wpływu ewentualnej kopalni na zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym szczególnie na wody podziemne. Wszystkie pytania zostały zebrane i wraz z odpowiedziami zostaną wkrótce zamieszczone na stronie internetowej projektu. Tymczasem wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawioną podczas spotkań http://www.projektolza.com/s/MaterialyDoPobrania.asp.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom, że kontynuujemy dyżury informacyjne dotyczące projektu OLZA, które odbywają się w godzinach 16:00 - 18:00 według następującego harmonogramu :

Łazy: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 5, każdy pierwszy czwartek miesiąca;
Zawiercie: biuro informacyjne, ul. Sienkiewicza 16, każdy drugi czwartek miesiąca;
Ogrodzieniec: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 24, każdy trzeci czwartek miesiąca;
Poręba: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 2, każdy czwarty czwartek miesiąca.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN I ZADAWANIA PYTAŃ