Aktualności

 
21 marca 2014

Rathdowney kontynuuje spotkania informacyjne w sołectwach

Po 11 miesiącach dyżurów informacyjnych prowadzonych przez Rathdowney na terenie gminy Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec i Poręba w związku z badaniami geologicznymi realizowanymi na terenie tych gmin w ramach projektu OLZA, Spółka rozpoczęła dodatkowo spotkania informacyjne w sołectwach objętych projektem. W lutym i marcu odbyły się spotkania w Turzy, Wysokiej, Rokitnie Szlacheckim, Wiesiółce.

Kolejne spotkania odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:

• Grabowa i Skałbania: 04 kwietnia, godzina 18:00, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Strażacka 25
• Ciągowice: 08 kwietnia, godzina 18:00, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Sienkiewicza 4
• Niegowonice i Niegowoniczki: 06 maja, godzina 18:00, Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach, ul. Szkolna 11
• Chruszczobród, Chruszczobród Piaski i Trzebyczka: 16 maja, godzina 18:00, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Reja 2
• Kuźnica Masłońska: 21 maja, godzina 18:00, plac zabaw, ul. Słoneczna
• Hutki Kanki: 30 maja, godzina 18:00, ul. Jurajska 16

W dalszej kolejności odbędą się spotkania w pozostałych sołectwach gminy Łazy oraz na terenie gminy Ogrodzieniec. O harmonogramie spotkań poinformujemy w późniejszym terminie.
W trakcie spotkań mieszkańcy zostaną zapoznani z dotychczasowymi rezultatami projektu, którego celem jest poszukiwanie, rozpoznanie, udokumentowanie i ewentualne zagospodarowanie rud cynku i ołowiu oraz z kolejnymi planowanymi etapami prac. Przedstawiciele firmy oraz zaproszeni eksperci będą także odpowiadać na pytania mieszkańców dotyczące projektu. Mieszkańcy będą mieli także możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wydobycia podziemnego rud cynku i ołowiu.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć mieszkańcom, że kontynuujemy dyżury informacyjne dotyczące projektu OLZA, które odbywają się w godzinach 16:00 - 18:00 według następującego harmonogramu :

Łazy: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 5, każdy pierwszy czwartek miesiąca;
Zawiercie: biuro informacyjne, ul. Sienkiewicza 16, każdy drugi czwartek miesiąca;
Ogrodzieniec: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 24, każdy trzeci czwartek miesiąca;
Poręba: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 2, każdy czwarty czwartek miesiąca.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN I ZADAWANIA PYTAŃ