Aktualności

 
17 lutego 2014

Rathdowney wychodzi z informacją o projekcie OLZA do sołectw

Po 11 miesiącach dyżurów informacyjnych prowadzonych przez Rathdowney na terenie gminy Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec i Poręba w związku z badaniami geologicznymi realizowanymi na terenie tych gmin w ramach projektu OLZA, Spółka rozpoczyna dodatkowo spotkania informacyjne w sołectwach objętych projektem.

Pierwsze z serii spotkań zaplanowano według następującego harmonogramu:

• Turza : 21 lutego, o godzinie 18:00, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Strażacka 6
• Wysoka: 28 lutego, o godzinie 18:00, sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej , ul. Mickiewicza 8
• Rokitno Szlacheckie : 04 marca, o godzinie 18:00, sala gimnastyczna Niepublicznej Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna 2
• Wiesiółka: 18 marca, o godzinie 18:00, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Henryka Pobożnego 1

Wkrótce poinformujemy o kolejnych planowanych spotkaniach.
W trakcie spotkań mieszkańcy zostaną zapoznani z dotychczasowymi rezultatami projektu, którego celem jest poszukiwanie, rozpoznanie, udokumentowanie i ewentualne zagospodarowanie rud cynku i ołowiu oraz z kolejnymi planowanymi etapami prac. Przedstawiciele firmy oraz zaproszeni eksperci będą także odpowiadać na pytania mieszkańców dotyczące projektu. Mieszkańcy będą mieli także możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wydobycia podziemnego rud cynku i ołowiu.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć mieszkańcom, że kontynuujemy dyżury informacyjne dotyczące projektu OLZA, które odbywają się w godzinach 16:00 - 18:00 według następującego harmonogramu :

Łazy: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 5, każdy pierwszy czwartek miesiąca;
Zawiercie: biuro informacyjne, ul. Sienkiewicza 16, każdy drugi czwartek miesiąca;
Ogrodzieniec: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 24, każdy trzeci czwartek miesiąca;
Poręba: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 2, każdy czwarty czwartek miesiąca.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN I ZADAWANIA PYTAŃ