Aktualności

 
25 sierpnia 2012

"Zakończenie lata" w Grabowej

Rathdowney Polska z założenia włącza się w inicjatywy, kt�rych celem jest rozwiązywanie określonych problem�w społecznych poprzez rozw�j edukacji, czy też umożliwienie jej dzieciom. Dlatego z entuzjazmem wsparliśmy organizację festynu rodzinnego "Zakończenie lata" w Grabowej (Gmina Łazy), z kt�rego doch�d przeznaczony został na dofinansowanie koszt�w programu "Wyprawka szkolna 2012" dla najuboższych dzieci z Gminy Łazy.Festyn zorganizowany 25 sierpnia obfitował w wiele atrakcji zar�wno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Nad sprawnym przebiegiem czuwali organizatorzy, czyli Fundacja "Daj siebie innym" oraz Urząd Miasta i Gminy Łazy. Czas umilały obecnym występy dzieci z Grabowej i Pszczyny. Wieczorem do wsp�lnej zabawy porwały zespoły "Rock&Roll" oraz "Folkooperacja". Na licznie przybyłych mieszkańc�w Gminy Łazy czekały rozstawione stragany gastronomiczne oraz zabawa taneczna, kt�ra zakończyła imprezę.

Zdjęcia udostępnił: Maciej Bieniecki