Aktualności

 
2 czerwca 2012

Rathdowney wspiera dziedzictwo szkoły w Wysokiej


W sobotę, 2 czerwca, Rathdowney Polska wpisała się w historię Szkoły Podstawowej w Wysokiej. W tym dniu, w związku z jubileuszem 50-lecia plac�wki, odbyła się uroczystość nadania szkole imienia im. J�zefy Jabczyńskiej, kt�remu towarzyszyło poświęcenie sztandaru ufundowanego przez Sp�łkę.


   


Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. N.M.P. Wspomożycielki Wiernych w Wysokiej. Podczas mszy, ks. proboszcz Andrzej Wieczorek, dokonał poświęcenia sztandaru.

Po zakończeniu nabożeństwa, zaproszeni goście przemaszerowali w asyście Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej do budynku szkoły gdzie odbyło się przekazanie sztandaru uczniom.

Sztandar ufundowany przez Rathdowney Polska ma kształt kwadratu. Na rewersie koloru biało-czerwonego znajduje się godło państwowe. Wok�ł godła widnieje napis: B�g, Honor, Ojczyzna, Nauka. Na awersie umieszczono postać patronki szkoły.

Pani Dyrektor szkoły Anna Makuch serdecznie dziękowała za okazałą pomoc finansową: "Jesteśmy wdzięczni, iż możecie nam towarzyszyć. Dajecie z siebie cząstkę, i dzięki temu ta cząstka zostaje z nami na zawsze".

Zwieńczeniem ceremonii był poruszający spektakl teatralny, kt�ry przybliżył tragiczne losy J�zefy Jabczyńskiej podczas II wojny światowej.
   


Zdjęcia udostępnił: Piotr Pieszczyk