O nas

Rathdowney Polska Sp. z o.o. jest oddziałem Rathdowney Resources Limited, kanadyjskiej firmy z branży poszukiwania i eksploatacji surowc�w mineralnych, notowanej na giełdzie w Toronto. Rathdowney Resources Limited wchodzi w skład Grupy Hunter Dickinson Inc. (HDI), kanadyjskiego koncernu posiadającego ponad trzydziestoletnie doświadczenie w poszukiwaniu, rozpoznawaniu, udostępnianiu i eksploatacji zł�ż kopalin na całym świecie, przynoszącego korzyści dla społeczności lokalnych, pracownik�w i udziałowc�w.

Gł�wnym celem działalności firmy jest poszukiwanie nowych zł�ż metali nieszlachetnych (cynku i ołowiu) występujących na terenie G�rnośląskiego Zagłębia Węglowego w południowej Polsce. W Projekcie Olza potencjalnie możliwe będzie stworzenie kilkuset miejsc pracy dla mieszkańc�w regionu zapewniających dobre płace i zatrudnienie przez kilka dekad. Jednocześnie Projekt będzie dbał o ochronę zasob�w wodnych i jakości powietrza, gleb, fauny i flory oraz innych ważnych zasob�w naturalnych.

 
Prace wiertnicze prowadzone w ramach Projektu Olza. Badanie wody w ramach Projektu Olza.

Rathdowney Polska działa w oparciu o polskie i europejskie prawo. W swojej działalności kieruje się r�wnież wysokimi standardami kanadyjskimi, kt�re kładą szczeg�lny nacisk na ochronę środowiska i konsultacje społeczne. Udział społeczeństwa jest konieczny na każdym etapie w celu zapewnienia, że przy realizacji Projektu Olza uwzględnianie są priorytety i obawy mieszkańc�w regionu.