Hunter Dickinson

Firma Rathdowney Resources Ltd. jest stowarzyszona z Hunter Dickinson Inc. (HDI), będącą globalną grupą firm z branży górniczej prowadzącą z powodzeniem działalność już od przeszło 30 lat.

Mająca swoją siedzibę w Kanadzie, Hunter Dickinson Inc. zarządza wieloma spółkami notowanymi w obrocie publicznym, których działalność obejmuje wszystkie etapy zagospodarowania złóż surowców mineralnych - od wczesnego etapu badawczego przez uzyskanie odpowiednich pozwoleń, budowę i eksploatację kopalni oraz zamknięcie działań wydobywczych. W ramach swojego podejścia HDI przypisuje konkretnej firmie w danym kraju określony teren złóż kopalin lub projekt w celu zapewnienia, że koncentrują się na nim specjaliści z branży wydobywczej i środowiskowej z danego kraju oraz lokalni i  międzynarodowi eksperci.

Od 1985 r. koncern HDI zarządzał ponad 20 firmami i kilkunastoma terenami złóż surowców mineralnych na sześciu kontynentach, co doprowadziło do wybudowania i eksploatacji ośmiu kopalni. Firmy działające w ramach koncernu HDI uzyskały pozwolenia, wybudowały i/lub eksploatowały nowoczesne podziemne i odkrywkowe kopalnie w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych (w stanie Arizona i Nevada), Meksyku, Chinach i RPA, wydobywające wiele metali nieszlachetnych i szlachetnych, obejmujących cynk, miedź, ołów, złoto, srebro, platynowce, a także diamenty (Zapraszamy do odwiedzenia strony HDI: http://www.hdimining.com/s/Home.asp).

Firmy wchodzące w skład koncernu HDI i ich dyrektorzy i pracownicy zdobyli wiele nagród za doskonałość w dziedzinie geologii, eksploatacji kopalni i bezpieczeństwa, jak również w dziedzinie rekultywacji terenów pogórniczych oraz zrównoważonego rozwoju. Koncern HDI i spółki z nim związane takie, jak Rathdowney, postępuje według zasad odpowiedzialnego gospodarowania zasobami mineralnymi, obejmujących:

  • tworzenie partnerstw ze społecznościami lokalnymi w celu zrozumienia ich priorytetów i obaw, a także uwzględnianie ich na etapie projektowania i opracowywania innych programów;
  • ochronę kluczowych wartości w zakresie środowiska, obejmujących jakość i dostępność wody; ryb, fauny i flory; powietrza i gleby; jak też gruntów leśnych, oraz rozwój rolnictwa i turystyki;
  • tworzenie partnerstw z miejscowymi kontrahentami i społecznościami, podnoszenie poziomu umiejętności poprzez współpracę ze szkołami górniczymi, uczelniami i szkołami technicznymi kształcącymi w zakresie nowoczesnych metod wydobycia, zatrudnianie lokalnych wykwalifikowanych pracowników, pozostawienie pozytywnej spuścizny inwestycji, wspieranie rozwoju turystyki, a także przywracanie gruntów do poprzedniego stanu, aby mogły być nadal produktywnie wykorzystywane w perspektywie długoterminowej.

Firma Rathdowney, doświadczony polski zespół oraz koordynatorzy z firmy HDI pracują ramię w ramię nad rozwojem Projektu Olza. Projekt ten będzie realizowany i prowadzony przez polską kadrę, pracowników i kontrahentów z korzyścią dla całej Polski.