Aktualności

 
3 grudnia 2011

Mikołajkowy Festyn Rodzinny 2010 w Zespole Szk�ł nr 1 w Łazach

       
W sobotę 3 grudnia Rathdowney Polska Sp. z o.o. po raz kolejny miała możliwość zaangażowania się w życie mieszkańc�w Łaz - tym razem, jako jeden z gł�wnych sponsor�w, gościliśmy na Mikołajkowym Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez Dyrekcję oraz Radę Rodzic�w i grono pedagogiczne Zespołu Szk�ł nr 1 w Łazach.

Festyn mikołajkowy organizowany corocznie przez Zesp�ł Szk�ł nr 1 w Łazach integruje uczni�w, rodzic�w i nauczycieli, a także przyczynia się do pozyskiwania funduszy na potrzeby szkoły. Tegoroczny, �smy już festyn, miał charakter sprawnościowo-rekreacyjny. Jak co roku w konkurencjach sportowych rywalizowały klasy w dw�ch kategoriach wiekowych (I-III i IV-VI ) o tytuł Klasy Roku oraz 3 osobowe rodziny, kt�re ubiegały się o tytuł Rodziny Roku. Zwycięzcy konkurs�w otrzymali z rąk Mikołaja dyplomy oraz bogate nagrody ufundowane między innymi przez Rathdowney Polska Sp. z o.o.